Sündmused

30.
sept
Tõlkijate päeva konverents 2015

30. septembril 2015 kell 10–13 toimus Tallinnas rahvusraamatukogu suures saalis tõlkide ja tõlkijate päeva konverents "Tõlkimise muutuv pale", mida korraldas juba üheksandat korda Eesti Tõlkemagistrite Liit (ETML).

Päevakava

10.00– avasõnad Karin Sibulalt

Konverentsipäeva juht Karin Sibul on ETML-i juhatuse liige, vabakutseline konverentsitõlk Euroopa Liidu institutsioonide juures aastast 1996.

Tõlkimisest kabiini kõrvalt vaadatuna

Rein Jõesaar alustas ettekannet ajast, kui tõlgikabiin oli Eestis veel haruldane, ja rääkis arengutest tänase päevani ning sellestki, millised ootused-lootused on tõlketehnikale tellijatel ja tõlkidel.

Rein Jõesaarel on kolmkümmend aastat kogemusi sünkroontõlkega ürituste tehnilise poole ettevalmistamisel ja läbiviimisel. Ta on üks kolmest ART Konverentsitehnika asutajast. Tema ettevõte hakkas esimesena hakati lisaks tehnikale püsivalt pakkuma tõlgikabiine.

Teadusartiklite tõlkest ja redigeerimisest enne ja nüüd astronoomia näitel

Tiia Haud andis lühikese ülevaate oma kokkupuutest loodusteaduslike artiklite tõlkimise ja redigeerimisega enne veebiajastu algust ja praegu, terminoloogiast ning ettetulnud probleemidest.

Tiia Haud on kirjaliku tõlke magister, Tartu ülikooli maailma keelte ja kultuuride kolledži inglise keele õpetaja.

Tõlkija argipäev läbi aegade

Jelizaveta Tammerik rääkis oma tööst: mis on muutunud aastate jooksul tõlkija töös, milliseid väljakutseid esitab nüüdne tõlketurg, kuidas on muutunud nõudlus eesti-vene tõlgete järele.

Jelizaveta Tammerik on staažikas eesti-vene tõlkija, aastast 2004 vandetõlk.

(Tõlgitud) sõna võim

Anni Marie Kunder käsitles oma ettekandes põgusalt kriitilist diskursuseanalüüsi ning mõtiskles selle üle, kuidas sõnakasutus võib mõjutada inimeste hoiakuid ja suurendada sotsiaalset ebavõrdsust. Kuna tõlkijad loovad olulise osa meie ümber olevast tekstiruumist, siis tasub kaaluda, kas tõlkija on kõigest moraalse vastutuseta neutraalne vahendaja või peaks ta sõnavalikus pöörama tähelepanu ka ideoloogilistele nüanssidele.

Anni Marie Kunder on vabakutseline tõlkija, kes lõpetas 2015. aasta kevadel Tartu ülikoolis tõlkeõpetuse magistrantuuri saksa keele suunal ning on end tõlkijana täiendanud Heidelbergi ülikoolis Saksamaal ning Euroopa Parlamendi kirjaliku tõlke peadirektoraadis Luksemburgis. Oma magistritöös analüüsis ta võrdlevalt Thilo Sarrazini teose „Deutschland schafft sich ab” ning selle tõlke „Saksamaa käib maha” keelekasutust.

ETMLi liikmete arvamusi tõlketuru muutustest viimastel kümnenditel

Karin Zurbuchen andis ülevaate selle aasta juunis ETMLi suveseminaril toimunud arutelust tõlketuru olukorraja suurimate muutuste üle. Räägiti isiklikest kogemustest, lahati probleeme ja analüüsiti tendentse.

Karin Zurbuchen on ETML-i juhatuse liige, vabakutseline tõlkija, kirjaliku tõlke magister saksa keele suunal.

12.00–13.00 Vestlusring.Kuhu edasi?

Vestlusringis osalesid esinejad ja konverentsipäeva juht.