Sündmused

28.
nov
Virtuaalkohtumine

28.11.20 virtuaalkohtumine
 
ETMLi liikmed on harjunud kohtuma igasügisesel üldkoosolekul, kuid sellel aastal tuli see viiruseohu tõttu ära jätta. Selle asemel toimus 28. novembril virtuaalkohtumine, kus osales 15 liiget. Kohtumisel anti ülevaade liidu tegevusest viimasel poolaastal – toimus suvepäev Manijal ja kaugtõlkeplatvormide koolitus tõlkidele. Samuti räägiti üleilmse viiruse mõjust tõlkidele ja tõlkijatele. Kui tõlkijaid vaevu tunnevad olukorra mõju oma tööle, siis tõlgid on sattunud täiesti uutesse tingimustesse ja peavad uute oludega kohanema. Selleks korraldas liit nii eespool mainitud koolituse kui ka koostas soovituste kavandi, mida kaugtõlkeplatvormide abil tõlkimise juures arvesse võtta. Viimaseid arutati virtuaalkohtumisel põhjalikult ning kavandit parandatakse tehtud ettepanekute põhjal. Samuti leiti, et ka klientide teadlikkust kaugtõlkega seotud uutest võimalustest tuleks parandada. Selleks koostatakse liidu veebilehele väike ülevaade, mis on abiks tõlkekaugele inimesele.
 
Loodame, et kevadel saame kohtuda taas nii nagu alati näost näkku.