KKK

UUS!

Millega tuleks arvestada kaugtõlke puhul?

 • Nii järel- kui ka sünkroontõlget on võimalik pakkuda kaugtõlkena. Kui tavaolukorras kasutatakse sünkroontõlke jaoks tõlkekabiine ja -pulte, siis kaugtõlke jaoks  on saadaval mitmesuguseid veebipõhiseid kaugtõlkeplatvorme.
 • Kaugtõlget teevad reeglina kordamööda kaks tõlki.
 • Hinnatasemelt on kaugtõlge võrreldav tavatõlkega. Tõlkide tasu kujunemisel mängivad rolli kaugtõlke eripärad, nagu virtuaalses ruumis töötamisest tingitud suurem koormus, tõlkeplatvormi testimisele või koolitusele kuluv aeg enne üritust ning kvaliteetsete töötingimuste tagamisega (tehnika, tööruumi rent või sisustamine jms) seotud kulud. Samuti tasub märkida, et ka kaugtõlke puhul (nagu kohapeal tõlkimisel) kehtib ettevalmistusaega arvestav miinimumtasu ja ajaarvestus ei toimu kunagi minuti kaupa.
 • Tõlgid järgivad kaugtõlget tehes ETMLi eetikakoodeksit.
 • Enne töö alustamist pakutakse tõlkidele võimalust kasutatavat platvormi testida ning testimiseks kuluv aeg tasustatakse.
 • Selleks et üritus kulgeks sujuvalt, saadab tellija üritusega seotud materjalid tõlkidele aegsasti tutvumiseks ning palub kõnelejatel kasutada peakomplekti (mitte arvuti sisseehitatud mikrofoni). Näiteks rahvusvahelise konverentsitõlkide liidu AIIC testitud, osalejatele sobivate peakomplektide loend on leitav siin. Samuti on oluline kõnelejaid teavitada, et nad kasutaksid kaabliga internetti ja kõneleksid siseruumis, suletud akendega ning otse mikrofoni suunas.
 • Arvestades nii kuulajate kui ka tõlkide märkimisväärselt suuremat kognitiivset koormust virtuaalüritustel, peab üritus olema fikseeritud pikkusega, sisaldama regulaarseid pause ja soovitatavalt olema tavakonverentside tööpäevast lühem.
 • Tõlke salvestamine ilma tõlgi eelneva kirjaliku loata on autoriõiguse seadusega keelatud.
 • Tõlk ei vastuta temast mitteolenevate katkestuste ega tehnilistest probleemidest tingitud andmekaoeest.

 

SUULINE TÕLGE

Mis vahe on suulise tõlke liikidel?

Suulise tõlke teenuse võib jagada kolme liiki: sünkroon-, järel- ja sosintõlge. Reeglina tõlgivad kordamööda kaks tõlki.

Sünkroontõlge sobib konverentsidele ja muudele suures auditooriumis toimuvatele üritustele või kui tõlget on vaja mitmesse keelde. Tõlgid istuvad spetsiaalses sünkroontõlketehnikaga varustatud helikindlas kabiinis, kuulavad kõrvaklappide kaudu esinejat ja tõlgivad mõne sekundi pikkuse viivitusega, st tõlge jõuab kuulajateni kõrvaklappide kaudu peaaegu kohe. Kuni üks tõlk parasjagu tõlgib, aitab teine teda märkmete tegemisel ja on valmis tõlget iga hetk üle võtma.

Järeltõlge sobib väiksemale üritusele, nt ärikohtumisele, läbirääkimistele ja koolitusele, kus mõlemat keelt (osaliselt) oskavad osalejad saavad tänu tõlkele lisaaega oma mõtete korrastamiseks või märkmete tegemiseks. Ettekandeid tõlgitakse kuni viieminutiliste lõikude kaupa, st kõneleja ja tõlk räägivad kordamööda. Seetõttu tuleb järeltõlkega üritusel arvestada peaaegu kahekordse ajakuluga.

Sosintõlge sobib üritusele, kus auditooriumis on kuni kolm tõlget vajavat inimest. Tõlk istub nende lähedal ja tõlgib vaiksel häälel samal ajal esineja jutuga. Tõlketehnikat ei ole vaja, kuid tõlgini jõudva välise müra tõttu ei pruugi tõlke kvaliteet olla nii hea nagu sünkroontõlke puhul.

Millised andmed tulebsuulise tõlke tellimisel esitada?

 • Keelesuund (nt eesti-inglise)
 • Ürituse toimumise koht, kuupäev(ad) ja kellaaeg
 • Ürituse iseloom ja teema (nt konverents ühistranspordi arengu teemal, abistamine läbirääkimistel ettevõtte osakute müümiseks vms)
 • Tõlget vajavate kuulajate ligikaudne arv
 • Soovitatavalt vähemalt kolm päeva enne üritust täpsem ajakava ja kõiküritusega seonduvad kirjalikud ja visuaalsed materjalid (ntettekanded, slaidid, kõned, märkmed, videod, arutlusele tulevad lepingud vms)

NB! Enamikus konverentsikeskustes on sünkroontõlketehnika juba olemas. Vajaduse korral aitame valida sobiva tõlkeliigi ja soovitame usaldusväärset tõlketehnika pakkujat.

Kuidas saab tellija kaasa aidata väga hea tõlke valmimisele?

Otsustava tähtsusega on koostöö tõlkide ja ürituse korraldajate vahel.

Kuna tõlgi töö on intensiivne, nõuab kiirust, pidevat keskendumist ja koostööd kolleegiga, tuleb sünkroontõlke kvaliteedi tagamiseks kindlasti tellida kaks tõlki.

Sünkroontõlke puhul on oluline kõnelda sellises tempos, mis võimaldab tõlgil teksti jälgida. Kirjaliku teksti mahalugemine või liiga kiires tempos esitamine võib mõjutada tõlke kvaliteeti. Samuti peab korraldaja jälgima, et saalis kasutataks alati (ka küsimuste esitamisel) mikrofoni, et tõlgid kõnelejaid kuuleksid.

Tõlgid töötavad enamasti väga eripalgelistel üritustel ega pruugi olla parajasti käsitletava teema asjatundjad. Seega on väga oluline saata tõlkidele aegsasti üritusega seotud materjalid, et nad saaksid end asjakohase sõnavara ja temaatikaga kurssi viia.

Kas tõlk tõlgib ka kohvipauside ja lõuna ajal?

Ei. Regulaarsed pausid kuuluvad tõlgi tööpäeva hulka ja tõlk ei ole kohustatud täitma kokkulepitust erinevaid lisakohustusi, nt töötama konverentsi kohvipausidel, lõunal, või üritusele järgneval õhtusöögil, kui selle kohta puudub eelnev kokkulepe.

Kas tõlketeenuse saab tellida 15 minutiks?

Jah, kuid sellisel juhul tuleb tasuda miinimumtasuna kahe tunni töö eest, sest tõlgil kulub aega ka ettevalmistuseks.

Üldjuhul kestab tõlgi tööpäev maksimaalselt 8 tundi, kuid tõlget võib tellida ka pooleks päevaks või tunnikaupa, arvestades ülalmainitud miinimumtasu.

Kas tõlget tohib üle kanda?

Tõlke salvestamine või otseülekanne on lubatud ainult eelneva kokkuleppe korral tõlkidega ja lisatasu eest.

Kas tõlk peab tõlkima üritusel näidatavaid illustreerivaid videoid ja filme?

Ei. Kuna videos kasutatav keel on sageli kiire ja sisutihe ning lisanduda võivad helikvaliteediga seotud probleemid, tõlgitakse videoid ainult eelneva kokkuleppe korral ja kui tõlkidele on filmid (või filmi tekst) eelnevalt koos muude materjalidega tutvumiseks saadetud.

 

KIRJALIK TÕLGE

Millised andmed tuleb esitada kirjaliku tõlke tellimiseks?

 • Keelesuund (nt eesti-vene)
 • Töö maht (nt 400 sõna, 12 000 tähemärki koos tühikutega). Mahu saab teada, kui valida Wordi programmis kogu tekst ning avada sõnaarvestuse aken (menüüs „Review”/„Läbivaatus”)
 • Teksti liik ja teema (nt majandusaasta aruanne, geneetikaalase lõputöö kokkuvõte, kindlustusalane pressiteade, mootorpaadi kasutusjuhend vm)
 • Tähtaeg. NB! Kui soovite tõlget keskmisest töötempost kiiremini, tuleb arvestada suurema hinnaga

Mis määrab tõlke valmimiseks kuluva aja pikkuse?

Lisaks tõlgitava teksti pikkusele on töö valmimise kiiruse juures eelkõige määrav teksti valdkond, spetsiifilisus ja terminoloogiline keerukus. Nii pikema tehnilise kasutusjuhendi kui ka lühema, aga loomingulisust nõudva reklaamteksti hea tõlke valmimiseks võib kuluda üksjagu aega, mitme korduva tekstiosaga dokument saab tõlketarkvara ja tõlkemälude abil aga märksa kiiremini tõlgitud.

Tõlketöö juurde kuuluvad vajaduse korral valdkonna spetsialistidega konsulteerimine terminoloogilise täpsuse tagamiseks ja tõlgitud teksti keeleline toimetamine. Keskmiselt suudab tõlkija päevas tõlkida 5–6 lk või ligikaudu 2000 sõna, kuid tegelik ajakulu sõltub siiski peamiselt just eespool nimetatud teguritest.

Eriti tuleks silmas pidada tõlgitava teksti vormingut: skannitud võierikujundusega tekste on keerukam ilma vormistamisele kuluva lisatööta tõlkida.Selleks et klient saaks tõlkena tagasi soovitud kujundusega teksti (faili), kulub rohkem aega. Kui vormistuse ja kujunduse tagamiseks on vaja erioskusi, mis ei ole tõlkimisega seotud, võib töö hinnale lisanduda vastava teenuse tasu.

 

ÜLDIST

Kas tõlketeenuse tellimisel tuleb sõlmida leping?

Eraldi allkirjastatud lepingut ETML ei sõlmi, kuid kui tellimuse kinnitate, eeldame, et olete tutvunud ja nõustute meie kirjaliku või suulise tõlke teenuse osutamise tingimustega.

Millistest keeltest saab tõlget tellida?

ETML pakub tõlketeenust mitmest keelest, nt eesti, inglise, vene, soome, hispaania, prantsuse, saksa ja hollandi keelest.